Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.19. (2011) p.30-39.

Vonuló nádiposzáta (Acrocephalus spp.) populációk szárnyhosszának, testtömegének és zsírraktárának változása 1988-tól 2004-ig
Gyurácz József, Bank László, Bedenek Gábor

Cikk letöltése: [pdf] (450 Kb)

Kivonat:

A vonuló nádiposzáták különböző pihenő- és táplálkozóhelyein befogott madarak biometriai adatainak alapján következtethetünk az élőhelyek és a madarak állapotára. A Baranya megye déli részén fekvő Sumonyi-halastavak (É 45° 58', K 17° 56') nádszegélyében 1988 és 2004 között, az őszi vonulás időszakában befogott foltos nádiposzáták (N: fogott madarak száma=15 603), cserregő nádiposzáták (N=11 590), valamint a nádirigók (N=3719) szárnyhosszának, testtömegének és kondíciójának éves változását vizsgáltuk a hőmérséklet és a csapadék függvényében. Mindhárom nádiposzáta fajnál az évenkénti átlagos szárnyhossz értékek között volt szignifikáns eltérés, de nem volt növekvő trend az átlagokban 1988-tól 2004-ig. A nádirigók testtömege és kondíciója stabilnak bizonyult a vizsgált időszakban. A foltos és a cserregő nádiposzáták kondíciója a zsírátlagok fokozatos csökkenése alapján romló tendenciát mutatott 1988-tól 2004-ig. Ez a negatív tendencia a foltos nádiposzáta testtömeg változásában is megnyilvánult, a cserregő testtömegében nem. Kanonikus korreszpondencia-elemzés alapján a nádiposzáta fajok biometriai jellemzői, valamint a költési, vonulási időszakok középhőmérséklete és csapadékösszege között szignifikáns korrelációt nem tapasztaltunk.