Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.10. (2000) p.1-16.

A madár-monitorozás új módszerei és lehetöségei
Szép Tibor

Cikk letöltése: [pdf] (289 Kb)

Kivonat:

A madárfajok állományának és változásának vizsgálata világszerte és hazánkban is az egyik legnagyobb hagyományokkal, legnagyobb térbeli kiterjedéssel és legrégebben folyó biológiai kutató munka. A madarak az ökológiai és viselkedésökológiai kutatások által egyik legjobban ismert élőlénycsoport, továbbá felmérésüket a legnagyobb számú, felkészült, tájakat, régiókat és országokat jól "lefedő" amatőr és hivatásos megfigyelői hálózat jellemzi világszerte és hazánkban egyaránt. A kezdetekben elsősorban a ritka és a veszélyeztetett fajokra és főként azok helyzetére koncentráló madármonitorozó munkák mellett napjainkban mind jobban előtérbe kerül a madaraknak mint a kedvezőtlen élőhelyi változásokat jelző élőlénycsoportnak a biológiai diverzitás monitorozásában való alkalmazása. E munkák során elsősorban a gyakori fajok felé irányul a figyelem, amely fajok állományainak monitorozása az eddigi gyakorlattól eltérő új módszerek alkalmazását teszi szükségessé mind a terepi munkákban, mind a szervezési és elemzési munkákban. Munkámban áttekintést adok arról, hogy: (i) milyen főbb célokat szolgálhat a madarak monitorozása, (ii) milyen prioritásokat javasolok a monitorozandó fajok és módszerek tekintetében, és (iii) milyen módszerekkel lehet a madarak révén a hazai élőhelyek állapotát monitorozni a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) példáján.