Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.10. (2000) p.55-63.

Fióka-örökbefogadás a gulipánnál: evolúcióbiológiai vonatkozások
Lengyel Szabolcs

Cikk letöltése: [pdf] (111 Kb)

Kivonat:

Az idegen fiókák örökbefogadása a madarak széles körében elterjedt, meglétét eddig több mint 120 fajnál jelezték. Az adoptálás befolyásolhatja a befogadott, illetve a befogadó szülő saját fiókáinak túlélését és kirepülési sikerét. Hasonlóképpen, az adoptálás révén változhat a befogadó szülő viselkedése és szaporodási sikere. E dolgozat előzetes eredményeket mutat be az adoptálás létrejöttéről és gyakoriságáról, valamint potenciális költségéről és hasznáról a fokozottan védett gulipán esetében. A terepi vizsgálatot a Kiskunsági Nemzeti Park szikes tavain végeztük 1998-ban. Az egyes családok elkülönítése érdekében a gulipánfiókákat kikelésük után néhány órával egyedi színesgyûrûs kombinációkkal láttuk el. Megfigyeléseink szerint a kikelést követően a szülők táplálkozó-területekre vezették fiókáikat. A fióka-örökbefogadások általában ezen mozgások közben jöttek létre. A visszalátott családok 13%-ában figyeltünk meg idegen fiókát (n=30 család), ebből egy család négy idegen fiókát fogadott be, míg három család egy-egy fiókát adoptált. Az adoptált fiókák általában hosszabb ideig éltek és nagyobb arányban érték meg a kirepülést, mint testvéreik, amelyek a saját családjukban maradtak. A befogadó szülők kevesebb időt töltöttek ragadozók elûzésével, mint azok a szülők, akik nem adoptáltak, míg más viselkedésben nem volt közöttük különbség. A befogadó szülő saját fiókái jobb túlélést mutattak, és nagyobb arányban repültek ki, mint a nem befogadó szülők saját fiókái. Ezen előzetes eredmények szerint az adoptálás előnyös lehet mind a befogadó szülőnek, mind a befogadott fiókának. A gyakorlati természetvédelemben ezt az eredményt a veszélyeztetett gulipánfészkek mentéséből származó fiókák mesterséges adoptálásánál, repatriációjánál lehet hasznosítani.