Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.10. (2000) p.137-140.

A rozsdás nádiposzáta (Acrocephalus agricola) vonulása a Duna-delta régióban
Csörgő Tibor és Kelemen A. Márton

Cikk letöltése: [pdf] (63 Kb)

Kivonat:

Vizsgálatainkat 1991-92-ben az őszi vonulás során végeztük, Romániában, a Duna-deltától délre elterülő, a Razlem-Sinoe rendszerhez tartozó, Histria tó nádszegélyében. A két szezonban összesen 557 rozsdás nádiposzátát sikerült fognunk és jelölnünk, 79 helyi visszafogásunk volt. Jelen munkában a faj vonulásdinamikáját valamint a testtömeg vonulási szezon alatti alakulását vizsgáltuk. Az adatok elemzése során külön kezeltük az öreg és a fiatal madarakat. A vonulás időzítésében jelentős különbséget tapasztaltunk a két korcsoport egyedei között. Az öreg madarak vonulása korábban kezdődött és másfél hónappal korábban hagyták el a területet, mint a fiatalok. Ismert, hogy különböző nádiposzáta fajok esetében az öregek vonulása megelőzi a fiatalokét, de ilyen hatalmas különbséget eddig még nem írtak le a rokon fajoknál. A fiatalok vonulása elhúzódó, egészen szeptember végéig tartott. A testtömeg egyik korcsoportnál sem változott szignifikánsan a vonulás során. A helyi visszafogások száma és a viszszafogások időtartama alapján, az egyedek csak rövid időt töltenek a területen, és ez alatt nem halmoznak fel zsírt a vonulás későbbi szakaszára.