Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.19. (2011) p.109-117.

Breeding and natal site fidelity of great reed warblers (Acrocephalus arundinaceus): problems with the ringing databases, possible solutions
Mátrai Norbert, Bakonyi Gábor, Gyurácz József, Lenczl Mihály, Hoffmann Gyula, Mátics Róbert

Download full article: [pdf] (327 Kb)

Abstract:

Kutatásunk során az EURING- és a Magyar Madárgyűrűzési Adatbank adatai
alapján vizsgáltuk a nádirigók (Acrocephalus arundinaceus) születési helyhez és a költőterülethez való hűségének mértékét. Az EURING adatbank 269, míg a Magyar Madárgyűrűzési Adatbank 106 fogás-visszafogási adatot tartalmazott. A fogás és visszafogási adatok alapján az öreg madarak költőterülethez való hűségében nem találtunk szignifikáns különbséget az egyes területek között (terület a jelen esetben országot jelent). A fiatal madarak születési helyéhez való hűsége és az öreg madarak költőterülethez való hűsége között szintén nem találtunk különbséget. Szignifikáns különbséget találtunk azonban a fiatal madarak születési területhez való hűségében a legmagasabb (Magyarország) és a legalacsonyabb (Németország) érték között. Jelen kutatásunkban szintén foglalkozunk azon problémákkal, melyekkel az elemzések során találkoztunk. A különböző területhűség számítási módszerek, az országonként olykor különböző mintavételi időpontok, valamint a visszafogások különböző mértékben történő jelentése problémát okozhat az elemzések során, továbbá nehezíti az eredmények összehasonlítását a korábbi szakirodalmi eredményekkel. Munkánk során igyekszünk olyan javaslatokat tenni, melyek a legmegbízhatóbb eredményeket szolgáltathatják a születési és a költőterülethez való hűség vizsgálatakor.