Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.24(1). (2016) p.42-54.

The Middle-spotted Woodpecker Leiopicus medius in the Basque Country, Northern Spain: review of current ecological status
José María Fernández-García

Cikk letöltése: [pdf] (470 Kb)

Kivonat:

A korábbi madárfaunisztikai felmérések és a Baszkföldről (Észak-Spanyolország) készült madártani atlasz ellenére csupán az 1990-es években írták le az Izki-i erdőben található, népes közép fakopáncs (Leiopicus medius) populációt. Ez a populáció egy 3700 hektáros, főleg pireneusi tölgyekből (Quercus pyrenaica) álló erdőben található, 0,89 territórium/ha sűrűséggel. A territóriumok megoszlása pozitív összefüggést mutat a vastag törzsű, lombhullató tölgyek (>35 cm átmérő) jelenlétével. Míg a fészkelésre alkalmas fák könnyen elérhetőek, addig a táplálkozásra szolgáló vastagabbak limitáló forrást jelenthetnek a sokéves erdőgazdálkodásnak tulajdoníthatóan. A térségben számos kisebb költőállomány is megtalálható, azonban az Izki-i populációval fennálló kapcsolatukat, demográfiai és terjedési dinamikájukat még nem vizsgálták. Az Izki-i populáció természetvédelmi jelentősége igen magas, és szükségessé teszi az erdőgazdálkodás hatásának feltérképezését. A jövőbeli kutatásoknak egyaránt tartalmaznia kell a faj ökológiájának, költésbiológiájának és populációdinamikájának felmérését.