Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.24(2). (2016) p.54-77.

Cranial morphology of European passerine bird families (Aves, Passeriformes)
Péter Ujhelyi

Cikk letöltése: [pdf] (4040 Kb)

Kivonat:

A dolgozat az Európában honos 24 énekesmadár-család koponyamorfológiai jellemzésével foglalkozik. A csőr, a szemgödör, az agykoponya és az állkapocs vizsgálatával a szerző egyes taxonómiai kérdések megvitatása mellett a ragadozómadarak zsákmánymaradványainak meghatározásához kíván segítséget nyújtani. A vizsgált madárcsaládok többsége a felsorolt csonttani bélyegek ismeretében jól elkülöníthető, csupán néhány kevéssé specializált család meghatározása jelenthet gondot.