Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.29(1). (2021) p.1-19.

Wintering waterbird assemblage in an emerging wetland of West Bengal, India: characterization for conservation management
Anupam Chakraborty, Himangshu Barman, Goutam K. Saha & Gautam Adi­tya

Cikk letöltése: [pdf] (2523 Kb)

Kivonat:

A vízimadarak többnyire feltűnő együtteseket alkotnak, és jól tükrözik az édesvízi élőhelyek ökoszisztémájának állapotát és működését. A vizes élőhelyek madárfaj-együtteseinek dokumentálását ezért ezen élőhelyek fenntarthatósági szempontú monitorozásának részeként végzik. Az indiai Nyugat-Bengáliában található Purbasthali nevű vizes élőhely, mint mintaterület vizsgálata az ott előforduló madárfajok sokféleségére vonatkozó becslések szerint olyan kiegészítő információkat szolgáltat, amelyek szükségesek a madarak és az ökoszisztémák megfelelő természetvédelmi kezeléséhez. A vízimadarak számlálására minden egyes megfigyelési helyen pontszámlálási módszert alkalmaztak egy 25 m sugarú körben, 360°-os ívet lefedve, egyenként 10 perces időtartamban. A vizsgálat 2016/2017 telén zajlott. A megszámlált vízimadarak adatait rögzítették és diverzitás elemzésnek vetették alá, beleértve az élőhelyi státuszt, a globális populációs trendet és a táplálkozási guildeket is. Ez a vizes élőhely 27 vízimadárfaj számára bizonyult megfelelőnek, amelyek 24 nemzetségbe, 10 családba és 5 rendbe sorolhatók. A területen az Anatidae család dominált, maximális relatív denzitással és abundanciával. A 27 megfigyelt faj közül 5 gyakori téli vendég, 3 gyakori állandó faj, valamint gyakori téli vendég, 2 faj pedig ritka helyi téli vendég volt. Egy globális léptékben mérve mérsékelten veszélyeztetett faj, a feketefejű íbisz (Threskiornis melanocephalus) nagy gyakorisággal fordult elő a mintavételi területeken. A vizes élőhelyen megfigyelt vízimadarak együttesében, sorrendben, a ragadozók, majd a mindenevők és a növényevők domináltak. A vízimadarak gyakorisága és a táplálkozási guildek jelentős eltérései jól mutatják a Purbasthali vizes élőhely rendelkezésre álló erőforrásainak gazdagságát és kiaknázhatóságát. Az egyes vízimadárfajok relatív abundanciájában mutatkozó különbségek összekapcsolhatók az élőhely minőségének heterogenitásával. A vízimadarak együtteseiről jelenleg rendelkezésre álló információk megfelelő intézkedéseket tesznek lehetővé és szükségessé a faj megőrzése és a Purbasthali vizes élőhelyek kezelése érdekében.