Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.29(2). (2021) p.25-45.

Assemblage of wetland bird Species in Purbasthali Oxbow Lake, West Bengal, India: Implications for Management
Mehedi Hasan Mandal, Arindam Roy, Subhendu Ghosh, Aritra Basak & Giyasuddin Siddique

Cikk letöltése: [pdf] (3595 Kb)

Kivonat:

Jelen tanulmány a Purbasthali nevű vizes élőhely és környezete madárfaunájának összetételét, abundanciáját és diverzitását mutatja be a 2017–2019 között pontszámlálással gyűjtött és irodalmi adatok alapján. Az összesen 77 – 10 rendbe és 19 családba sorolható – faj közül 39 vonuló, 18 ritka, 24 faj esetén az egyedszám csökkenő globális trendet mutatott. Élőhelyük szerint e fajok három kategóriába sorolhatók: vízimadarak (nyílt vizet kedvelők, 20 faj), gázlómadarak (partmenti területeket kedvelők, 45 faj) és a vizes élőhelyekhez kötődők (közeli fákat kedvelők, 12 faj). Az élőhelyeken belüli és azok közötti sokféleség vizsgálatára Shannon-Wiener diverzitás indexet (H’) és egyenletesség indexet (E’) használtunk. Az eredmények alapján a gázlómadarak diverzitása a legmagasabb, és ennek a csoportnak az eloszlása a legegyenletesebb. A maximális diverzitást (H′=3,02) és egyenletességet (E′=0,79) a gázlómadarak esetén regisztráltuk 2019-ben, a legkisebb értékeket (H′=1,02, E′=0,34) pedig a vízimadaraknál 2016-ban. A relatív diverzitás index megerősíti az Anatidae család dominanciáját. A térség madarait jelentősen veszélyezteti a területen végzett emberi beavatkozás.