Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.29(2). (2021) p.93-106.

The wing phalanges (Phalanx proximalis digiti majoris) of European Accipitriformes and Falconiformes
Ida Horváth, Jenő (Eugen) Kessler & Tibor Pecsics

Cikk letöltése: [pdf] (1871 Kb)

Kivonat:

A szerzők 33 európai nappali ragadozómadár faj szárnyának második ujja első ujjpercét hasonlították össze. A vázrész tanulmányozásának jelentősége abban áll, hogy bár jól meghatározható jellegekkel rendelkezik, gyakorlatilag el lett hanyagolva a csonttannal és őslénytannal foglalkozók részéről. Általuk mind a fosszilis anyagok, mind a bagolyköpetek anyagai jól meghatározhatóak. A vizsgálatot a MTM összehasonlító madárcsont gyűjteménye tette lehetővé. Egy előzetes vizsgálatban tanulmányoztuk a szárny második ujjának első ujjpercének morfológiai diverzitását. A vizsgálat során kétdimenziós landmarkok használatával főkomponens-analíziseket végeztünk. A főkomponensek a csont anterior irányú görbületét, valamint a proximális és a disztális epifízisek egymáshoz viszonyított nagyságát magyarázzák. Az analízis eredményei szerint némi átfedés látható a fajok között, de a vágómadár-alakúak és a sólyomalakúak elkülönülnek egymástól a morfotérben. Az eredmények azt sugallják, hogy az ujjperc alakja és tulajdonságai sokkal inkább tükrözik a fajok rendszertani hovatartozását, semmint a repülés módját. A madarak szárnya egy komplex modulálható struktúra, így feltehetőleg a testtömegnek és a méretnek nagyobb szerepe van a repülést illetően, mint az ujjperc alaktani sajátságainak. A szöveget 6 ábra és egy mérettáblázat egészíti ki.