Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.29(2). (2021) p.151-166.

Migration of Firecrest (Regulus ignicapilla) in Hungary
László Bozó, András István Csathó, József Gyurácz, Attila Huber & Tibor Csörgő

Cikk letöltése: [pdf] (847 Kb)

Kivonat:

A tüzesfejű királyka (Regulus ignicapilla) Magyarország hegy- és dombvidéki lucosainak és luccal elegyes fenyveseinek rendszeres, de csak kisszámú fészkelője. Vonuláskor azonban az ország egész területén előfordul. Ennek ellenére a fajról eddig csak szórványos terepi megfigyelési adatokat, illetve nyugat-magyarországi gyűrűzési eredményeket publikáltak. Jelen dolgozatban az volt a célunk, hogy országos szinten vizsgáljuk meg a faj vonulását. Munkánk során a Csanádi-háton gyűjtött terepi megfigyelési adatokat, valamint három madárgyűrűző-állomás (Szalonna, Tömörd és Ócsa) gyűrűzés–viszafogási adatait dolgoztuk fel az 1980-as évek második fele és 2021 közötti időszakból. Emellett ennél korábbi, Magyarország különböző részeiről származó, publikált megfigyelési adatokat is felhasználtunk. Eredményeink szerint a faj tavaszi vonulása a vizsgálati területeken március közepe és április vége – május eleje között zajlott, és annak időzítése nem különbözött szignifikánsan a régiók között. Ezzel szemben ősszel a hegyvidéki területeken korábban vonult át a faj, mint síkvidéken. A kisszámú visszafogás és a visszafogott madarak rövid tartózkodási ideje alapján mindkét időszakban gyors vonulásra következtettünk. Ősszel Tömördön és Szalonnán szignifikáns különbséget kaptunk az évente fogott madarak számában. A hímek mindkét időszakban gyakrabban akadtak hálóba, mint a tojók. Dél-Magyarországon tavasszal nem változott a faj vonulásának időzítése, ugyanakkor ősszel hamarabb vonult át a faj napjainkban, mint néhány évtizeddel korábban.