Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(1). (2022) p.21-29.

Higher level taxonomy affects body mass and femur length as predictors for egg size in birds
D. Charles Deeming

Cikk letöltése: [pdf] (1550 Kb)

Kivonat:

A fosszilis anyagok összehasonlító anatómiával történő értelmezése gyakran a ma élő fajokról gyűjtött adatokból becsült kapcsolatokra támaszkodik. Néhány évvel ezelőtt azt javasolták, hogy a madarak combcsonthosszát a tojástömeg alapján meg lehet jósolni, de ez az összefüggés ellentétes volt az intuitív hatásokkal, mivel a tojás tömege általában a testmérethez szorosabban kapcsolódik. Az eredeti elemzés szintén nem vette számításba a fajok filogenetikai viszonyait. Ez a tanulmány ugyanazokat az adatokat használta a testtömeg és a tojástömeg, valamint a tojástömeg és a combcsont hosszának filogenetikailag ellenőrzött összefüggéseinek meghatározására. További elemzések kimutatták, hogy a rend (taxonómia) fontos a tojástömeg előrejelzésében akár a testtömeg, akár a combcsont hossza alapján. Egyes rendeknél az összes adaton alapuló egyetlen regressziós becslés jelentősen túl-, vagy alulbecsülte a tojás tömegét. Ez a probléma hangsúlyosabb volt a combcsont hosszára, mint a testtömegre. A combcsont hossza és a tojástömeg közötti összefüggés extrapolálása a kihalt nagytestű madarak esetében hasznos adatnak tűnt, például a Gastornithidae esetében, de alulbecsülte a tojástömeget a különböző családokba tartozó más nagy madárfajok esetében. A kihalt fajok szaporodásbiológiájába való betekintés érdekében a meglévő madarak adataiból származtatható egyenleteket nagy körültekintéssel kell alkalmazni.