Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(1). (2022) p.30-46.

Trends of avian locomotion in water – an overview of swimming styles
Martin Segesdi & Tibor Pecsics

Cikk letöltése: [pdf] (703 Kb)

Kivonat:

A vízi életmódhoz való alkalmazkodás többször kialakult az elsődlegesen szárazföldi tetrapodák evolúciója során. Ezen leszármazási vonalak között a vízimadarak alkalmazkodása sok tekintetben különbözik a többi másodlagosan vízi életmódra áttért gerincesétől. A repülés evolúciójának következményeként az úszási és merülési képességekkel rendelkező madarak mozgásformái és komplex anatómiai adaptációi egyedülállóak. Jelen tanulmányban kísérletet teszünk a madarak főbb vízi mozgásformáinak áttekintésére, különös tekintettel mozgástípusaik sokféleségére, példaként említve a legismertebb kihalt és recens képviselőiket. A főbb jellemzők, amelyek megkülönböztethetik egymástól a különböző úszó és merülő csoportokat, azok a víz felhajtóerejének leküzdésére kialakult technikák, a szárnyak vagy a hátsó végtagok vízi meghajtószervekké való átalakulása, valamint az egyes úszásmódok mellett a repülés és/vagy a szárazföldön való mozgás képességének megléte vagy hiánya. Annak megértése, hogy a vízi életmódhoz alkalmazkodott madarak izom- és csontszerkezete hogyan fejlődött úgy, hogy az megfeleljen az eltérő fizikai jellemzőkkel rendelkező közegben való mozgáshoz, kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy átfogóbb képet alkothassunk a konvergens és divergens evolúcióról.