Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.75-85.

Monitoring population change using ’citizen science’ data: case study of the Hungarian White Stork (Ciconia ciconia) population between 1999 and 2021
Péter Lovászi, Károly Nagy, Zoltán Görögh & Tibor Szép

Cikk letöltése: [pdf] (684 Kb)

Kivonat:

Magyarországon két, önkénteseket nagy számban bevonó módszerrel is zajlik a fehérgólya-állomány változásainak nyomon követése: az 1941 óta végzett fészekfelmérésekkel és 1999 óta a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) program keretében. Cikkünkben röviden bemutatjuk a fészekfelmérések 1999 és 2021 közötti adatainak összesített eredményeit, az ezek alapján számított populációs trendet, és utóbbit összevetjük a 2,5×2,5 km-es mintaterületeken – többek közt – valamennyi gólyaegyedet felmérő MMM-program által mutatott trendekkel. Mindkét adatsor csökkenő trendet mutat, de közöttük szignifikáns eltérés mutatkozik, ami részben a fészekadatbázis pontatlanságaiból fakadhat, részben abból, hogy az MMM a nem költő öreg és a még nem ivarérett egyedek számlálását is végzi. Jellegzetességeiket figyelembe véve azonban mindkét módszer alkalmas a populációs trendek nyomon követésére.