Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.110-123.

Annual captures and low apparent survival rates in two tit species in western Hungary
József Gyurácz, Péter Bánhidi, József Góczán, Péter Illés, Sándor Kalmár, Péter Koszorús, Zoltán Lukács, Péter Molnár, Csaba Németh & László Varga

Cikk letöltése: [pdf] (790 Kb)

Kivonat:

A különböző korú egyedek túlélése a madárpopulációk dinamikájának egyik legfontosabb meghatározó tényezője. A populációdinamika és a túlélési arányok változásainak megértése kiemelt jelentőségű az ökológiai vizsgálatokban és a gyakorlati természetvédelemben is. E tanulmány célja a kék cinege (Cyanistes cae­ruleus) és széncinege (Parus major) éves fogás-visszafogásainak, látszólagos túlélésének és fogási valószínűségének vizsgálata egy nyugat-magyarországi élőhelyen 1998 és 2021 között. A tanulmányban az Actio Hungarica és az Állandó Ráfordítású Gyűrűzés programokban 24 év alatt (1998–2021) gyűrűzött 8628 kék cinege és 7727 széncinege adatait használtuk fel. Az éves fogások egyik faj esetében sem mutattak lineáris trendszerű változást a vizsgált területen. A két cinege faj éves fogásainak időbeli változása, valamint a különböző korú és nemű egyedek éves fogás-visszafogási arányai hasonlóak voltak, ami arra utal, hogy e két részlegesen vonuló faj vonulási stratégiája nem különbözik jelentősen. A legjobb standard Cormack-Jolly-Seber-modell szerint az elsőéves madarak látszólagos túlélése alacsonyabb volt, mint a felnőtteké. Az adathalmazra vonatkozó CJS modellválasztás azt mutatta, hogy az időpont és az ivar nincs hatással a látszólagos túlélési valószínűségekre egyik cinegefajnál sem. A fiatal madarak fogási valószínűsége nem volt szignifikánsan magasabb, mint az felnőtt madaraké egyik cinegefajnál sem.