Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.30(2). (2022) p.134-150.

Urbanisation of the Common Wood Pigeon (Columba palumbus) in Southeast Hungary and its impact on the population of Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto)
András István Csathó & László Bozó

Cikk letöltése: [pdf] (1947 Kb)

Kivonat:

Az örvös galamb (Columba palumbus Linnaeus, 1758) igen jelentős városiasodott populációkkal rendelkezik Európában. A faj urbanizálódása a Maros–Körös közén viszont újkeletű, napjainkban, a szemünk előtt zajlik. Tanulmányunkban az örvös galamb a régióban kialakult lakott területen fészkelő populációira vonatkozó megfigyeléseinket foglaltuk össze. A faj lakott területeken élő állományai jelenleg gyors terjedésben vannak a Maros–Körös közén. A tájban korábban a lakott területektől távoli külterületi részek fészkelő faja volt. Az utóbbi években jelent meg a belterületeken, a városokban, falvakban. Nem a külterületek felől fokozatosan érkezett a lakott területek belseje felé, hanem pont a települések központjainak parkos részein jelentek meg az első urbanizálódott párok, és onnan terjednek kifelé. A vizsgálat során a mintavételi területeken a balkáni gerle (Streptopelia decaocto [Frivaldszky, 1838]) fészkelő-állományát is felmértük, azonos módszerrel, így a két faj arányát is vizsgálni tudtuk. Eredményeink szerint ennek a fajnak csökkent az állománya a vizsgálati periódus során. Az örvösgalamb-párok inkább a települések központi, parkosított részein voltak jellemzőek, míg a balkáni gerle elsősorban a perifériás részeken volt gyakori. Úgy tűnik, hogy a nagyobb termetű örvös galamb a belterületeken egyre inkább ki fogja szorítani a most még általánosan gyakori balkáni gerlét.