Scientific Journal of the BirdLife Hungary

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tudományos folyóirata

Ornis Hungarica. vol.10. (2000) p.41-48.

A szegélyhatás és az énekesmadarak fészekaljpredációjának kísérletes vizsgálata a Tököli Parkerdőben
Fazekas Anna és Báldi András

Cikk letöltése: [pdf] (133 Kb)

Kivonat:

Az ember szerteágazó tájátalakító tevékenysége következtében az összefüggő erdőségek fragmentálódnak, kis területű maradványok alakulnak ki. A fragmentáció következtében nő a szegélyek aránya, és ezzel együtt növekszik a szegélyhatás jelentősége, mely különböző tényezőket foglal magába. Közéjük tartozik a fészekaljpredáció, mely a mezőgazdasági területek erdőfragmentjeinek szegélyében általában magasabb értéket vesz fel, mint a fragment belsejében. Munkánkban az alföldi fragmentált területekre jellemző fészekaljpredációs viszonyokat vizsgáltuk a Tököli Parkerdőben, 1999. április-május folyamán. Mesterséges talaj- és bokorfészkek kihelyezésével mértük a predációt. A fészkekbe egy fürj- és egy gyurmatojást tettünk, utóbbi a predátor azonosítására és a kisemlős predáció felderítésére szolgált. Vizsgáltuk a fészekaljpredációt az erdő-parlag szegélytől való távolság függvényében és több erdőszegélyen (tisztás, lucernás, parlag és nyiladék mellett). Összehasonlítottuk a talaj- és bokorfészkek predációját, valamint megvizsgáltuk a rejtettség hatását a fészekaljpredációra. A várttal ellentétes eredményt kaptunk: az erdő-parlag szegélyen szignifikánsan kisebb volt a bokorfészkek predációja, mint az erdő belsejében, valószínűleg a sűrű szegélyvegetáció miatt, mely elrejtette a fészkeket. A talajfészkek predációja nem különbözött szignifikánsan az erdő belseje és szegélye között. A parlag szélén a predáció kiugróan magas volt, a szegélytől távolodva csökkent. A különböző szegélyeken azonos mértékű predációt kaptunk. Az összes talaj- és bokorfészek predációja nem különbözött szignifikánsan. A talajfészkeket elsősorban kisemlősök, a bokorfészkeket főleg madarak predálták. Úgy tűnik, hogy a vegetáció denzitása befolyásolta a predációt a vizsgált transzektekben. Az eredmények hozzájárulhatnak a fragmentált területek predációs viszonyainak feltérképezéséhez, magyarázatot adhatnak az énekesmadár-populációk egyedszámváltozására, valamint hozzájárulhatnak az alföldi táj ökológiailag megfelelő arculatának kialakításához.